برنامه امتحانات خرداد 89 - 88

خود را باور کنید ودر امتحانات پیروز شوید .

برنامه امتحانات خرداد 89 - 88

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم مدیریت

دوم کامپیوتر

دوم نقشه کشی

سوم مدیریت

سوم کامپیوتر

سوم نقشه کشی

سوم حسابداری

شنبه

1/3/89

دینی

 

*رایانه کار مقدماتی(شهدا)

 

پولک و منجوق

 

 

سازمان مدیریت

یکشنبه

2/3/89

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3/3/89

ادبیات(هماهنگ)

دینی

دینی

دینی

 

*برنامه نویسی(شهدا)

 

آمار

سه شنبه

/ 0 نظر / 20 بازدید