کمبودها ونیازهای هنرستان کار دانش مائده

 کمبودها ونیازهای هنرستان کار دانش مائده

کمبود های نیروی انسانی:

1.معاون فنی

2.سرپرست کارگاه مدیریت

3.انباردار

4.متصدی خدمات ماشینی

               کمبود تجهیزات:

1.                 کمبود سرانه

2.                وسیله نقلیه

3.               3عدد فایل

4.               آب سرد کن

5.                تلویزیون

6.                گاز فردار

7.               3عدد کیس کامپیوتر

8.               4عدد کمد فلزی بایگانی

9.                 صندلی معلم 12عدد  

10.             فرش برای نماز خانه

11.             ماکت استان 

12.            جارو برقی

13.           وایت برد 7عدد

14.           میز نوری نقشه کشی 2عدد

15.            کمدهای ویترین دار برای نمایش دست ساخته ها (نقشه کشی) 4عدد

16.            دوربین فیلم برداری     

                                         مدیر هنرستان کار دانش مائده

                                         اکرم السادات حسینی

/ 0 نظر / 10 بازدید