فهرست عناوین کتابهای کمک آموزشی کاردانش

 MAIN                                                             جدول شماره3- فهرست عناوین کتابهای‌کمک آموزشی‌کاردانش(ازکتابهای درسی شاخه فنی وحرفه‌ای)   ردیف     عنوان کتاب کد کتاب شمارگان   سازمان آموزش وپرورش   1 آب وخاک 359/60       2 ابزار شناسی وعملیات کارگاهی 359/52       3 اجزا ماشین 488/8       4 استاتیک و دینامیک مقدماتی 463/9       5 اصول اندازه گیری الکتریکی 359/93       6 اصول پرورش دام 464/2       7 اصول پرورش زنبورعسل وکرم ابریشم 472/8       8 اصول تغذیه دام                                     358/42       9 اصول تکنولورژیکی ریخته گری 359/69       10 اصول حسابداری 1 359/76       11 اصول حسابداری 2 489/2       12 اصول حسابداری(مدیریت خانواده) 358/14       13 اصول کنترل کیفیت 493/4       14 اصول متالورژی ریخته گری 480/4       15 اصول مکانیک دریایی 1وکارگاه

/ 0 نظر / 321 بازدید