نامه ای به امام رضا(ع)

In the name of God

 

 

Dear imam reza

My holy imam. Imam reza for the moment I , m writing this letter to you .J wished to be your haram (sanctuary )and talk to you .

However I , ve heard that you can hear our prayers even if we whisper from so faraway .

My holy imam reza .

My lovely grand father likes you as holy imam .

And he has gone away a few months ago due to sickness he suffered from a cancer and nobody could help him .

My holy imam my wishes are that you give your kindness and help people who are suffering from sickness and I beg you to intercede with God on behalf of my grand father and forgive his sins.

(( I beg you to help my grand father in front of God  ))

Amin

Kind regards

         

سلام

      یا امام رضا الان که دارم این نامه را برای شما می نویسم خیلی  دلم می خواهد که نزدیک حرم شما  بودم  ولی من شنیدم که  اگر از دور هم  صدا تون کنم و با شما صحبت کنم صدای من را می شنوید یا امام رضا پدربزرگم شما را خیلی دوست داشت و من هم خیلی پدربزرگم را دوست داشتم اما براثر بیمار  ی  پدر بزرگم  را از دست دادم  از شما  خواهش  می کنم  آنهایی  را  که  مریض هستند را شفا دهید یا امام رضا  شفاعت  پدربزرگم  را  برای  بخشش گناه  پیش خدا بکن و تمام عاشقان را نزد خودت بطلب .

 

آمین

یا رب العالمین

 

/ 0 نظر / 4 بازدید