کمبودهای آموزشگاه
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧ 

الف- تجهیزات
 
1-مجهز نبودن اتاق IT به سیستم
2- نداشتن کولر
3- نداشتن چاپگر
4- نداشتن دستگاه کپی
5- نداشتن گاز فر در کارگاه مدیریت

ب- نیروی انسانی

 ۱- نداشتن مربی امور تربیتی

۲- نداشتن سرپرست بخش رشته مدیریت (تمام وقت )

۳- نداشتن استاد کار کارگاه مدیریت (تمام وقت )

۴- نداشتن انباردار  

پ- فضا

 ۱- فضای انبار

۲- سالن امتحانات 


کلمات کلیدی: