هشت آذراجرای مانور سراسری زلزله در هنرستان کاردانش مائده
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی: