برندگان مسابقات
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ 

برندگان مسابقات فرهنگی و هنری

١- سمانه تقی نژاد                  نقاشی          رتبه اول منطقه

٢- کوثر سلیمان پور                 مفاهیم           رتبه اول منطقه

٣- اکرم صادقی ارجمند            طراحی          رتبه اول منطقه

۴- فاطمه حسن زاده                احکام            رتبه اول منطقه

۵- آزیتا شهابی                هنرهای دستی       رتبه اول منطقه

برنده مسابقه ورزشی

الهام سلیمان پور                  شطرنج              رتبه دوم منطقه    


کلمات کلیدی: