نماهایی از آموزشگاه
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٧ 

هنرستان کاردانش دخترانه مائده

 نمای بیرونی مدرسه

 

هنرستان کاردانش دخترانه مائده

ورودی سالن مدرسه

 


کلمات کلیدی: