ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری جلسه شورای دبیران
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 

کارگاه کنکور

برگزاری آزمون کنکور آزمایشی


کلمات کلیدی:
 
همایش آموزش خانواده
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 

 

فشردن زنگ انتظار توسط حجت اسلام روحانی فر

 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری گفتمان دینی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
بازدید از کتابخانه عمومی
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
توزیع شیر در بین دانش آموزان
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
تصاویری از جشنواره غذاهای سنتی در هنرستان
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۸ 

 

 


کلمات کلیدی: