ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 

دهه فجر بر فجرآفرینان مبارک باد


کلمات کلیدی:
 
اهداء جوایز به دانش آموزان برتر
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
شرکت دانش آموزان در نماز جمعه در مصلی
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
جلسه برای برگزاری امتحانات با حضور مشاور
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری جلسه آموزش خانواده
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 

مدرس و مشاور

دعوت از خانواده ها

دعوت از مشاور


کلمات کلیدی:
 
شرکت دانش آموزان در راهپیمایی حمایت از رهبری
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری مراسم عزارداری امام حسین (ع)
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸ 

تهیه و تدارک حلوا برای سوم آقا امام حسین (ع)

شرکت دانش آموزان و مربیان در عزاداری امام حسین (ع)و برگزاری زیارت عاشورا

دعوت از مداح اهل بیت


کلمات کلیدی:
 
برگزاری جلسه مدیران
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری آموزش خانواده
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
گروه مطالعاتی همدرس
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
جلسه با نمایندگان کلاس اتاق فکر
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
سفارشات مشاوره آموزشگاه در مورد امتحانات
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸ 


کلمات کلیدی:
 
اولین جشنواره ی غذاهای سنتی شهر سیمرغ ((کیاکلا))
ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸ 

 

جشنواره غذا

 

در راستای شکوفایی خلاقیت هنر جویان  هنرستان مائده اولین جشنواره ی غذاهای سنتی  شهر سیمرغ ((کیا کلا) ) برگزار  می کند .

 لذا حضور جناب عالی  .....................

                      مزیذ امتنان ماست.

تاریخ : 18/11/88

ساعت : 10 صبح

مکان : هنرستان کار دانش مائده

 


کلمات کلیدی: