اجرای گروه سرود در جشن دهه فجر
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
جلسه مشاوره
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اهداء جوایز به دانش آموزان ممتاز در جشن دهه فجر
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اجرای تئاتر در مراسم دهه فجر
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
همکاری بچه های سال سوم مدیریت در تهیه دست ساخته ها
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
همکاری بچه های سال سوم نقشه کشی در تهیه دست ساخته ها
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
همکاری بچه های سال دوم نقشه کشی در تهیه دست ساخته ها
ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
بازدید از نمایشگاه دهه فجر
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
جواب آزمون 1 - 12
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٧ 

جواب سئوال ١

طبق ماده 58 :  دفتر امتحانات در هر سال تحصیلی باید حداکثر تا  پایان آبانماه سال بعد تنظیم شود و توسط نماینده ای که از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین می شود بررسی و پس از تائید مسدود شود .

جواب سئوال ٢


کلمات کلیدی:
 
همکاری معلمان در توزیع آش در بین دانش آموزان
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
توزیع آش در ایستگاه صلواتی در مقابل درب آموزش و پرورش منطقه
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برپایی نمایشگاه در دهه فجر
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اهداء جوایز به خانواده شهداء در مراسم یادواره
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
دعوت از مسئولین شهر در مراسم یادواره شهدای دانش آموزی
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اجرای برنامه صندلی داغ با حضور حاج آقا کسرایی در مراسم یادواره شهداء
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
دعوت از امام جمعه شهر در مراسم یادواره شهداء
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
سخنرانی خانم حسینی مدیر محترم آموزشگاه در مراسم یادواره شهداء
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
دعوت از مداح اهل بیت در مراسم یادواره شهداء
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اجرای گروه سرود در مراسم یادواره شهداء
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری یادواره شهداء و دعوت از خانواده شهداء
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
بازدید از نمایشگاه کتاب
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
آموزش هلال احمر توسط مربی هلال احمر
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری آزمون مقدماتی بسیج
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برپایی نمایشگاه نقشه کشی با مربیگری خانم رحمت پور
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
نمودار درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان کاردانش مائده
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان کارودانش دخترانه مائده
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده( براساس پایه)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

تعداد

شرکت کننده

نام

کلاس

68/13

19/15

%18/41

10

7

17

سال اول عمومی

36/63

01/16

%54/93

3

41

44

سال دوم

68/15

19/16

%01/88

4

31

35

سال سوم

 

 

 

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده (براساس رشته)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

تعداد

شرکت کننده

نام

کلاس

68/13

19/15

%18/41

10

7

17

  اول عمومی

59/15

97/15

%67/86

2

13

15

  دوم کامپیوتر

09/16

09/16

%100

-

9

9

  دوم نقشه کشی

78/15

07/16

%5/87

1

7

8

دوم حسابداری

90/15

90/15

%100

-

12

12

دوم مدیریت

95/16

49/17

%81/81

2

9

11

سوم کامپیوتر

68/15

15/16

%89/88

1

8

9

سوم نقشه کشی

76/14

92/14

%33/93

1

14

15

سوم مدیریت


کلمات کلیدی:
 
اهدا جوایز به بهترینهای درس زبان انگلیسی
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
ستاد امتحانات
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
روز خانواده و دعوت از دکتر شیما سام
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
دعوت از مداح اهل بیت در مراسم غدیر خم
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
جلسه همیار مشاور
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
گفتمان دینی توسط سرکار خانم مختار رضایی
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
اهداء جوایز به بهترینهای درس عربی
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی: