برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
نصب پانل ایستگاه خنده
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری دعای عرفه
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
بازدید از کلاسها
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
برگزاری جلسه اولیاء و مربیان
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
دعوت از مشاور در جمع ولی دانش آموزان
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی: